ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ

  • Αποφοίτηση από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) το 1998
  • Λήψη τίτλου ειδικότητας στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία το 2006
  • Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ από το 2009-2016
  • Δντής Δερματολογικού Τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ από το 2016
  • Αναγόρευση σε διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2011